"Преводи Търново" предоставя преводачески услуги – устни и писмени езикови преводи и легализация на документи.

Офисът на фирмата се намира в гр. Велико Търново – тук се обработват поръчки от района и други градове в страната. 

Осъществяваме устни преводи – симултанен превод (синхронен), консекутивен превод (последователен), като предлагаме и необходимото техническо оборудване (преводаческа кабина, микрофони, приемници, озвучаване) и онлайн преводи в Zoom.

Предлагаме писмени преводи на 31 езика за документи от различно естество – общински, съдебни, счетоводни, технически, тръжна документация и др. 


Свържете се с нас

Свържете се с нас

гр. Велико Търново
ул. Васил Левски №9, ет. 2
Тел.: 0878 63 7979
Email: prevodi.tarnovo@gmail.com

Контакти