Легализация


1. Легализация на български документи, предназначени за използване в чужбина:

 • Общински документи – удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, удостоверение за семейно положение, удостоверение за постоянен адрес и др.

Общинските документи се легализират като първо бъдат заверени с апостил (apostille) в съответната областна администрация и след това в Консулски отдел на МВнР.


 • Съдебни и нотариално заверени документи – свидетелство за съдимост, решение или удостоверение издадено от български съд

Съдебните документи се легализират като първо бъдат заверени с апостил (apostille) в Министерство на правосъдието и след това в Консулски отдел на МВнР.


 • Образователни документи – диплома, приложение към диплома, свидетелство за професионална квалификация

Образователните документи се легализират като първо бъдат заверени с апостил (apostille) в НАЦИД (Национален център за информация и документация) и след това в Консулски отдел на МВнР.


2. Легализация на чуждестранни документи, предназначени за използване в България:

 • Издадените в чужбина документи се легализират като превода им бъде заверен пред български нотариус.


Важни подробности по оформянето на документи от и за чужбина:

A) Държави, с които се прилага режим на освобождаване на документи от легализация въз основа на подписан „Договор за правна помощ“, т.е. за тези държави не се изисква полагане на апостил (Apostille) както за българските, така и за чуждестранните документи – заверява се само подписа на преводача, съответно в МВнР за българските и пред нотариус за идващите от чужбина документи.


Държави, с които България е подписала "Договор за правна помощ":

 • Австрия
 • Азърбайджан
 • Алжир
 • Албания
 • Алжир
 • Армения
 • Беларус
 • Босна и Херцеговина
 • Виетнам
 • Грузия
 • Гърция
 • Испания
 • Италия
 • Йемен
 • Казахстан
 • Кипър
 • Китай
 • КНДР (Корея)
 • Куба
 • Кувейт
 • Либия
 • Ливан
 • Македония
 • Монголия
 • Полша
 • Румъния
 • Руска федерация
 • Сирия
 • Словакия
 • Словения
 • Сърбия
 • Узбекистан
 • Украйна
 • Унгария
 • Франция
 • Хърватия
 • Черна гора
 • Чехия


Б) За държави, с които България няма подписан договор за правна помощ и са страни подписали Хагската конвенция документите от и за тези държави трябва да бъдат снабдени с апостил (Apostille).


Тъй като заверяващите институции се намират в София, ние предоставяме цялостната услуга: превод на документа, който ще се легализира, заверката в съответните институции и връщането му в готов вид обратно до Вас.

Цените на държавните заверки са фиксирани и зависят от типа на документа и вида поръчка – обикновена или бърза. За срок и цена за легазизация на документа, който желаете да лагализираме обадете ни се на 0878 63 7979 или пишете на prevodi.tarnovo@gmail.com
Свържете се с нас

Свържете се с нас

гр. Велико Търново
ул. Васил Левски №9, ет. 2
Тел.: 0878 63 7979
Email: prevodi.tarnovo@gmail.com

Контакти